Share on

Varvaria vendbanim i lashtë Ilir, banuar që nga Epoka Eneolitike dhe Epoka e Hershme e Bronzit

Bribir është një vend i pasur arkeologjik nga kohët parahistorike, të lashta dhe mesjetare. Në lokalitetin e Peçanit ndërtimet paleolitike u gjetën në periudhën paleolitike.

Ka mbetje të vendbanimit neolitik në Krivaça, dhe ka më shumë shtëpi para historike në Dolu. Vendndodhja më e rëndësishme është lartësia 300 m e lartë e Glavicës mbi Bribir, e banuar që nga Epoka Eneolitike dhe Epoka e Hershme e Bronzit.

Kishte një vendbanim të zhvilluar Liburne, dhe pas pushtimit romak të Varvarisë ishte një municipium.

Nga antikiteti, muret mbresëlënëse të qytetit të ndërtuar nga blloqe të mëdha guri, që mbulojnë një sipërfaqe prej rreth 72,000 m2, portat e qytetit lindor, ndërtesat, një sistem publik i rezervuarëve të ujit, mauzole romake me sarkofage.

Shembuj të kulturës megalitike gjenden në të gjithë Mesdheun dhe deri në Irlandë.

Liburnët ishin fis i madh dhe i fuqishëm, të cilët disa besojnë se kanë qenë të pranishëm në të dy brigjet e detit Adriatik, disa arkeologë edhe emrin e qytetit italian të Livornos në bregdetin Ligurian, e barazojnë nga e njëjta rrënjë.

Nga Benkovac në Skradin, gjenden dëshmi interesante të arkitekturës ilire – romake – dhe mbetjet e mureve të lashta Asseria.

Për fat të keq, shumica e arkitekturës ishte shkatruar – nga dëmet e shkaktuara nga koha e pushtimit romake, sllave-serbe,dhe ajo turke.

Hrvatska enciklopedija (LZMK) – Bribir

Shqipe Hoxha