Bankat në Shqipëri thyejnë rekordin, në gjashtë muaj fituan 11.5 miliardë lekë

Fitimi i sistemit bankar arriti në 11.5 miliardë lekë në 6 muajt e parë të këtij viti, duke u dyfishuar në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Të dhënat u publikuan nga Banka e Shqipërisë, e cila i raporton fitimet e bankave sipas standardeve lokale, në bazë të të cilave bankat paguajnë dhe tatim fitimin në buxhet.

Sipas të dhënave historike të Bankës së Shqipërisë, ky është niveli më i lartë rekord i fitimeve të arritura nga sistemi bankar për gjashtëmujorin e parë, që nga viti 1999, kur raportohen të dhënat.

Dy janë arsyet që kanë ndikuar në përmirësimin e rezultatit financiar të bankave.
Së pari janë rritur të ardhurat neto nga veprimtaritë e tjera, me 2.8 miliardë lekë, duke u trefishuar në raport me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kjo ka amortizuar dhe rënien e të ardhurave nga interesat me 1 miliardë lekë, si rrjedhojë e uljes së interesave të huave që bankat japin për bizneset dhe individët.

Së dyti, janë ulur ndjeshëm shpenzimet për provigjionime, me 3.6 miliardë lekë, apo 72%, të cilat janë fitimet që bankat lënë mënjanë për të mbuluar kreditë me probleme. Niveli i huave të pakthyera në afat ka rënë vazhdimisht përgjatë këtij viti, duke arritur në 15.58%, niveli më i ulët në 6 vjet. Kjo ka bërë që bankat të rimarrin këto fondet që i kishin lënë si “garanci” për huatë që nuk po u ktheheshin.

Situata e përfitueshmërisë së sistemit bankar është shumë më e përmirësuar në raport me gjashtëmujorin e parë 2016, kur ato panë një tkurrje të fitimeve me 39%.

Rritja e fitimeve ka përmirësuar dhe treguesit e rentabilitetit, si kthyeshmëria nga kapitali (ROE), që u rrit me 1.2 pikë përqindje në 16.7%, e cila tregon se sa me eficiencë po i përdor banka kapitalet e veta dhe kthyeshmëria nga aktivet (ROA), që u rrit nga 1.51% në 1.64%.

Ndërsa 6 mujori ka qenë pozitiv për bankat dhe uljen e huasë më probleme, treguesit e tjerë, që kanë ndikim në ekonomi nuk kanë qenë aq pozitiv. Kreditimi ka rezultuar i tkurrur, me stokun e huasë dhënë për ekonominë, që në qershor 2017 ra me 1.6%. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë edhe stoku i depozitave zbriti në 988.6 miliardë lekë në qershor, me një rënie prej 0.6% në raport me muajin e kaluar /Monitor