Pagat sa për të mbajtur ‘frymën gjallë’, 64% e punonjësve në Shqipëri të pakënaqur

Një sondazh i publikuar të mërkurën zbuloi se vetëm 37 për qind e të punësuarve në Kosovë dhe Shqipëri ishin të kënaqur me punën e tyre, ndërsa paga, respektimi nga punëdhënësi dhe puna jashtë orarit ishin shqetësimet kryesore.

Nga Ivana Dervishi

Vetëm 37 për qind e shqiptarëve dhe kosovarëve janë të kënaqur me punën e tyre, zbuloi një sondazh mbi nivelin e kënaqësisë në punë, i realizuar për herë të parë në Shqipëri dhe Kosovë.

Sondazhi zbuloi gjithashtu se 53 për qind e punonjësve ishin të pakënaqur nga puna që bënin dhe 11 për qind shumë të pakënaqur.

Anketimi përfshiu 1,429 persona të marrë si shembuj studimi në qytete të ndryshme të të dyja vendeve dhe u krye nga EP & Partners Consultancy shpk (EPPC).

Synimi i studimit ishte të kuptohej perceptimi i kënaqësisë nga puna të të anketuarve, ku pjesëmarrësit u pyetën sa ishin të kënaqur nga puna aktuale dhe sa shanse kishte që brenda një viti të kërkonin punë diku tjetër.

Pra, shqiptarët dhe kosovarët kanë 16 për qind më shumë pakënaqësi nga puna që bëjnë krahasuar me nivelin e pakënaqësisë në botë që është 48 për qind.

Punonjësit me përvojë dhe me paga të larta dhe të mesme përfitonin kënaqësinë më të lartë nga puna.

Të rinjtë janë më të pakënaqur nga puna, si dhe ata me paga të ulëta.

52% e të anketuarve u përgjigjën se po peshonin të kërkonin një punë të re, ku pretendimi për një pagë më të mirë është faktori më i rëndësishëm.

Kjo shifër në shkallë botërore, është disi më e lartë, në 55 për qind.

Ndërsa paga sipas sondazhit është arsyeja kryesore pse të anketuarit kërkojnë punë të re dhe njëkohësisht më të kënaqur nga puna që kanë, pesë aspektet më të rëndësishme të punës ishin gjithashtu: vlerësimi për punën për 71 për qind të të anketuarve; respektimi i punonjësve në punë, siguria si dhe atmosfera në vendin e punës.

Studimi i tregut të punës nga EP & Partners Consultancy shpk (EPPC) në Kosovë dhe Shqipëri zbuloi gjithashtu pretendime nga punonjësit për mosrespektim të Kodit të Punës në të dyja vendet.

“Të anketuarit shprehen të pakënaqur për faktin se një numër i tyre nuk kanë kontrata pune dhe aty ku kanë, në disa raste nuk respektohen”, thuhet në sondazh.

Shqiptarët dhe kosovarët janë gjithashtu të shqetësuar nga orari i zgjatur i punës (i papaguar) si dhe mungesa e pushimeve në fundjavë dhe në ditët e festave zyrtare.

BIRN