Podgorica, nga një qytezë me plisa në një kryeqytet me 1% shqiptarë

Çka dimë më shumë për Podgoricën përveç faktit që është kryeqyteti i shtetit fqinj? Të vjetrit e dinë se në kohë të Jugosllavisë, kryeqyteti i sotëm i

Malit të Zi quhej ‘Qyteti i Titos’ (serbokroatisht Titograd), emërtim që e mbajti deri në vitin 1992.

Për specialistët e historisë së vjetër hapësira e Podgoricës ishte trualli i qyteteve ilire Birziminium dhe Doklea (prej nga mori emrin edhe fisi i dokleatëve).

Në motet më të reja, Podgorica në vitin 1864 ishte një kaza e Vilajetit të Shkodrës, kurse me vendim të Kongresit të Berlinit në kundërshtim me vullnetin e banorëve të qytezës u bë pjesë e Mbretërisë së Malit të Zi.